ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   НОВИНИ   |   На 8 и 9 май в Хасковско ще се проведе информационна кампания по мерките от Ос 2 на ПРСР
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 
« назад

На 8 и 9 май в Хасковско ще се проведе информационна кампания по мерките от Ос 2 на ПРСР

2013-05-07

На 8 и 9 май, 2013 г., в Хасковска област ще се проведе информационна кампания по мерки - 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони (НР1)”, 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските (НР2)”, 213 „Плащания по Натура 2000” и 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.). Срещите по места имат за цел да информират гражданите за актуалните промени в нормативната уредба. Те ще научат за възможностите и начините за кандидатстване и ангажиментите им по различните мерки и направления на ПРСР, във връзка с получаването на финансови средствата.
Земеделските производители, които имат желание могат да посетят семинарите:

На 8 май (сряда) 2013 г., от 11:00 часа, в Народно читалище „Пробуда 1914”, Ивайловград, област Хасково.

На 9 май (четвъртък) 2013 г., от 11:00 часа, в читалището на град Караманци, област Хасково.