ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   ДОКУМЕНТИ   |   Документи по мерки от Ос 1   |   Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства
 
Местни Инициативни Групи - ВТОРА ПОКАНАМестни Инициативни Групи - ПЪРВА ПОКАНАДокументи по мерки от Ос 1Наредби, публикувани в Държавен вестникПроекти на наредбиОбяви, покани и документиДокументи по мерки от Ос 2Документи по мерки от Ос 3Документи по мерки от Ос 4 - ЛИДЕРТехническа помощЕвропейски план за икономическо възстановяване Годишни доклади за изпълнението на ПРСРКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.Програма САПАРДПрограмни документи Изследване на ситуацията с широколентов интернет в селските райони
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 

Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства


Таблица за изчисляване по Мярка 112

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
66 KB
изтегли

Таблица за изчисляване по Мярка 141

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство по Мярка 141 „Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
75 KB
изтегли

Инструкция за попълване на таблицата за изчисление на икономическите единици

Инструкция за попълване на таблицата за изчисление на икономическите единици, определящи икономическия размер на земеделските стопанства.

  pdf icon
117 KB
изтегли

Таблица за изчисляване по Мярка 121

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”(в сила от 27.12.2008 г.) по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

  pdf icon
55 KB
изтегли