ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   ДОКУМЕНТИ   |   Документи по мерки от Ос 1   |   Наредби, публикувани в Държавен вестник
 
Местни Инициативни Групи - ВТОРА ПОКАНАМестни Инициативни Групи - ПЪРВА ПОКАНАДокументи по мерки от Ос 1Проекти на наредбиОбяви, покани и документиИзчисляване на икономически размер на земеделските стопанстваДокументи по мерки от Ос 2Документи по мерки от Ос 3Документи по мерки от Ос 4 - ЛИДЕРТехническа помощЕвропейски план за икономическо възстановяване Годишни доклади за изпълнението на ПРСРКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.Програма САПАРДПрограмни документи Изследване на ситуацията с широколентов интернет в селските райони
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 

Наредби, публикувани в Държавен вестник


НАРЕДБА № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121

НАРЕДБА № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда запредоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г.( Обн. ДВ. бр.41 от22 Април 2008г., изм. ДВ. бр.106 от12 Декември 2008г.,изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.18 от1 Март 2011г., изм. ДВ. бр.67 от30 Август 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.88 от 13 Ноември 2015г.)

  pdf icon
1,285 KB
изтегли

НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 123

НАРЕДБА № 18 ОТ 26 ЮНИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА ``ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ ПРОДУКТИ`` ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.,( Обн. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г.)

  pdf icon
137 KB
изтегли

НАРЕДБА № 21 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 122

НАРЕДБА № 21 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА ``ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ`` ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г., (Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г.)

  pdf icon
93 KB
изтегли

НАРЕДБА № 28 от 05.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 141

НАРЕДБА № 28 ОТ 5 АВГУСТ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА „ПОДПОМАГАНЕ НА ПОЛУПАЗАРНИ СТОПАНСТВА В ПРОЦЕС НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ” ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 Г.(обн., ДВ, бр. 74 от 22.08.2008 г., в сила от 22.08.2008 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр. 41 от 31 Май 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 105 от 6 Декември 2013 г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2015 г.)

  pdf icon
174 KB
изтегли

НАРЕДБА № 10 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 143

НАРЕДБА № 10 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.(Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр. 110 от 21 Декември 2013 г.)

  pdf icon
395 KB
изтегли

НАРЕДБА № 9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 112

НАРЕДБА № 9 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.(Обн. ДВ. бр.42 от 25 Април 2008г., изм. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм.ДВ. бр.44 от 17 Май 2013)

  pdf icon
6,279 KB
изтегли

НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 111

НАРЕДБА № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (Обн. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.56 от 23 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 16 Октомври 2012г.)

  pdf icon
581 KB
изтегли

НАРЕДБА № 27 от 05.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 142

НАРЕДБА № 27 ОТ 5 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. (Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012 г.)

  pdf icon
1,195 KB
изтегли

Наредба №10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 114

Наредба №10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” по ПРСР 2007-2013 г.

  pdf icon
79 KB
изтегли