ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   ДОКУМЕНТИ   |   Документи по мерки от Ос 1
 
Местни Инициативни Групи - ВТОРА ПОКАНАМестни Инициативни Групи - ПЪРВА ПОКАНАДокументи по мерки от Ос 1Наредби, публикувани в Държавен вестникПроекти на наредбиОбяви, покани и документиИзчисляване на икономически размер на земеделските стопанстваДокументи по мерки от Ос 2Документи по мерки от Ос 3Документи по мерки от Ос 4 - ЛИДЕРТехническа помощЕвропейски план за икономическо възстановяване Годишни доклади за изпълнението на ПРСРКомуникационен план на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.Програма САПАРДПрограмни документи Изследване на ситуацията с широколентов интернет в селските райони
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 

Документи по мерки от Ос 1

"ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ И ГОРСКИ СЕКТОРИ"

Обхваща цялата територия на страната и включва мерки за селскотопанските производители,  предприятията от  хранитално-вкусовата и преработвателна промишленост, горския сектор и др.Наредби, публикувани в Държавен вестник

Проекти на наредби

Обяви, покани и документи

Изчисляване на икономически размер на земеделските стопанства