ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
20.04.2015 г. - последно обновяване
Начало    |   НОВИНИ
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 
2015-03-05

УО на ПРСР проведе информационна среща по подхода Водено от общностите местно развитие

„Целта на подхода Водено от общността местно развитие (ВОМР) е предоставяне на възможности на местните общности да изготвят стратегии за развитие на своите територии и да гарантират, че финансовите средства от европейските фондове ще достигнат до хората и ще помогнат за се подобряване на средата на живот и бизнес в селските райони“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев на откриването на информационна среща посветена на подхода, организирана от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Той допълни, че за пръв път ще се използва механизъм за многофондово финансиране на подхода, който включва освен Европейския фонд за развитие на селските райони и финансиране от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Според заместник-министър Грудев, това ще е предизвикателство за страната ни, но заради изградения солиден административен капацитет и придобития опит, той изрази увереност, че местните инициативни групи ще се справят успешно със задачата си – а именно да подпомагат развитието на своите територии. 

виж повече »
2014-12-15

Над 71 млн. лева бяха изплатени по ПРСР (2007-2013г.)

виж повече »
2014-12-15

МЗХ работи активно по новата ПРСР

виж повече »
2014-12-12

Биологичните производители ще могат да кандидатстват за 200 млн. лв. от новата ПРСР

виж повече »
2014-12-10

638 млн. евро са предвидени по общинските мерки в новия програмен период 2014-2020 г.

виж повече »
2014-12-04

Заместник-министър Грудев: ПРСР 2014 – 2020 дава възможност и за колективни инвестиции в земеделска техника

виж повече »
2014-12-03

``Млад фермер`` и ``Инвестиции във физически активи`` ще бъдат първите отворени мерки в новия програмен период

виж повече »
2014-11-07

Десислава Танева встъпи в длъжност като министър на земеделието и храните

виж повече »
2014-09-11

Местните инициативни групи ще могат да бъдат финансирани от четири фонда на ЕС

виж повече »
2014-09-09

Позиция на министъра на земеделието и храните Васил Грудев във връзка с решението на комисията за защита на конкуренцията да отмени обществената поръчка за избор на сертифициращ орган:

виж повече »