ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
23.07.2014 г. - последно обновяване
Начало    |   НОВИНИ
 
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
2014-07-21

Днес 21.07.2014 г., на интернет страниците на ПРСР, на МЗХ - www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал на Структурните фондове – http://eufunds.bg са публикувани:

виж повече »
2014-06-13

Министър Димитър Греков: Направихме всичко необходимо до 2020 г. България да има конкурентно земеделие

виж повече »
2014-05-29

Зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев: Готови сме с проекта на Наредба 9 за мярка 112 „Млад фермер“

виж повече »
2014-02-13

Министър Димитър Греков: С новата Програма за развитие на селските райони ще постигнем конкурентоспособно земеделие

виж повече »
2013-12-16

С 80.5 млн. лв. от ПРСР ремонтират пътища, водопроводи и читалища

виж повече »
2013-10-23

Зам.-министър Явор Гечев: Ще има средства предназначени специално за пчеларство в новата Програма за развитие на селските райони

виж повече »
2013-10-03

Зам.-министър Явор Гечев: Искаме малките ферми да станат по-пазарно ориентирани

виж повече »
2013-10-01

ДФЗ одобри над 1000 заявления за сеитбообращение

виж повече »
2013-09-24

Министър Греков: Бюджетът за България от ЕЗФРСР за периода 2014-2020 година ще бъде в размер на 2, 338 млрд. евро

виж повече »
2013-09-18

Фонд ``Земеделие`` одобри проекти за развитие на селските райони за близо 21 млн. лева

виж повече »