ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
"ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
12.08.2016 г. - последно обновяване
Начало    |   Абонамент за бюлетин
 
Последни новини
 
Контакт
За контакти:
тел.: 02/985 11 354
факс: 02/981 94 23
 
e-mail:
rdd@mzh.government.bg
 
Полезни връзки
 
 
RSS Вземи RSS
 
 
NGF
 

Абонамент за бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин и ще получавате периодични и-мейли с информация за актуалните новини и публикации в интересуващата ви сфера.


Формуляр за абониране за бюлетин

име и фамилия
 
e-mail
 
желая да получавам бюлетина на
 
Български език
Английски език

 

интересувам се от мярка:
 
112 Създаване на стопанства на млади фермери
141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране
111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
121 Модернизиране на земеделските стопанства
123 Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти
142 Създаване организации на производители
223 Първоначално залесяване на неземеделски земи
214 Агроекологични плащания
311 Разнообразие към неземеделски дейности
312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
313 Насърчаване на туристическите дейности
321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
322 Обновяване на населените места
Подхода "Лидер"
изпрати